Welkom op de website www.calmcode.nl van CalmCode – Coaching voor IT’ers (“Wij”, “Onze”, “Ons”). Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in verband met onze coaching, coachinggesprekken, workshops en trainingen. Deze privacyverklaring is ontworpen om u duidelijke en transparante informatie te geven over ons privacybeleid.

Scope:

Privacyverklaring voor www.calmcode.nl
Laatst bijgewerkt: 9 september 2023

Contactgegevens:

Zie www.calmcode.nl/contact. Voor contact met diegene in de rol van de functionaris gegevensbescherming van CalmCode – Coaching voor IT’ers, vraag naar Maarten.

Verzameling van Persoonsgegevens:

Wij verzamelen persoonsgegevens om u beter van dienst te kunnen zijn. Dit kunnen gegevens zijn die u vrijwillig met ons deelt. We kunnen ook informatie verzamelen over uw interacties met onze website, zoals het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie
 • De organisatie waar je voor werkt
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website (boekingen, afspraken plannen, etc)
 • Indien van toepassing jouw geboortedatum en geboorteplaats.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welcome_at_calmcode.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van Persoonsgegevens:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor specifieke en legitieme doeleinden, waaronder:

 • Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het plannen en faciliteren van coaching, coachinggesprekken, workshops en trainingen.
 • Je te informeren via nieuwsbrief of soortgelijk middel over nieuwe en/of aangepaste dienstverlening.
 • Je te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren.

CalmCode – Coaching voor IT’ers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw en andermans voorkeuren. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

CalmCode – Coaching voor IT’ers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

Delen van Persoonsgegevens:

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien wij worden gevraagd om data te delen zullen we dit vooraf melden en waar mogelijk vragen om toestemming.

Beveiliging van Persoonsgegevens:

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of mail naar welcome_at_calmcode.nl.

Bewaartermijn van Persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Uw Rechten:

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar. Als u gebruik wilt maken van deze rechten of vragen heeft over onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen per mail naar welcome_at_calmcode.nl .

Wijzigingen in deze Privacyverklaring:

Er kan soms iets wijzigen in de persoonsgegevens die wij verwerken of in de toepasselijke regelgeving. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende en zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd.

Contact:

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via www.calmcode.nl/contact.

Wij danken u voor uw vertrouwen in www.calmcode.nl en voor de mogelijkheid om u te ondersteunen bij uw coaching, coachinggesprekken, workshops en trainingen.

Met vriendelijke groet,

de mensen achter CalmCode